Stowarzyszenie

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego działa od 2007 roku.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana integracja społeczna.

Działania realizujące cele statutowe to:

  • działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadzenie terapii, udzielanie wsparcia rodzicom
  • zakładanie i prowadzenie placówek opieki i edukacji
  • działalność szkoleniowa
  • wsparcie materialne

W ramach prowadzonej działalności:

  • prowadzimy niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną we Wrocławiu i Trzebnicy
  • prowadzimy spotkania dla rodziców
  • prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
  • wspieramy rodziców dzieci z trudnościami
  • publikujemy gazetki tematyczne
  • współpracujemy z placówkami oświatowymi