Poradnia P-P Wrocław

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
„Nasz Świat” nr 2 we Wrocławiu (Psie Pole)
ul. Litewska 14a
51-354 Wrocław

REGON: 362792740

Poradnia wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Wrocław pod numerem 112/2015

Rejestracja telefoniczna w godzinach 16:00 – 18:00, pod numerem

730 415 710

Zadania Poradni:

 • diagnoza rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia
 • diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • ocena dojrzałości szkolnej sześciolatków
 • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej (dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z problemami rozwojowymi, dzieci z wadami wymowy)
 • prowadzenie terapii pedagogicznej
 • prowadzenie zajeć korekcyjno-kompensacyjnych
 • prowadzenie zajęć z dziećmi uzdolnionymi

Pracownicy Poradni:

mgr Joanna Borowska – neurologopeda, diagnosta pedagogiczny (Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej, KORP, PEP-r – dzieci od 0 do 6 lat, dojrzałości szkolnej – 5 i 6 lat, trudności szkolnych jak dysleksja, dyskalkulia – dla szkół podstawowych), terapeuta integracji sensorycznej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta rodzinny.

mgr Sara Czwojdzińska – psycholog, diagnosta

mgr Patrycja Haron – pedagog, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Co powinno budzić niepokój rodziców i kiedy należałoby się skontaktować z logopedą?

 • dziecko w wieku 6-7 m-cy nie gaworzy, nie odwraca się w kierunku głosu, dźwięków;
 • dziecko w wieku 12 m-cy nie kojarzy pierwszych słów z osobą lub rzeczą, nie wykonuje prostych poleceń (zrób pa, pa), nie mówi pierwszych słów ze zrozumieniem (mama, tata);
 • dziecko po ukończeniu 2 r.ż. nie mówi, porozumiewa się za pomocą gestów i krzyków;
 • dziecko w wieku 3 lat i starsze mówi dużo, ale jego wypowiedzi są niezrozumiałe dla otoczenia;
 • dziecko zastępuje głoski s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż, ś, ź, ć dź, dziwnie brzmiącymi dźwiękami;
 • dziecko wsuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek,
 • dziecko mówi foda zamiast woda; szapa zamiast żaba (zamienia w na f, b na p), jest to mowa bezdźwięczna;dziecko 4-letnie nie wymawia głosek: k, g, mówi totek zamiast kotek, tula zamiast kula;dziecko 4-5-letnie nie różnicuje słuchowo głosek: b-p; d-t; f-g; k, sz; s, cz np. pokazujemy dwa obrazki: półka i bułka, jura i góra, i prosimy o pokazanie bułki a dziecko wskazuje na półkę i odwrotnie, może to świadczyć o zaburzonym słuchu fonemowym;dziecko 5- letnia nie wymawia w izolacji głosek: sz, cz, ż/rz, dż; dziecko w wieku 6 lat wymawia głoskę r nieprawidłowo lub nie wypowiada jej wcale;
 • dziecko nie reaguje na nasze polecenia pomimo ich powtarzania, albo nie reaguje na zróżnicowane pod względem głośności dźwięki, reaguje nieadekwatnie na różne dźwięki, bardzo głośno mówi, głośno nastawia telewizor, mogą to być objawy kłopotów ze słuchem;
 • dziecko mówiąc, ślini się, wykonuje dziwne ruchy językiem, je i oddycha z otwarta buzią możemy mieć do czynienia z tzw. połykaniem niemowlęcym;
 • dziecko ma wadę zgryzu, żeby dolne z górnymi nie stykają się bądź są przesunięcia (tyłozgryz, przodozgryz), musimy wiedzieć, że może to prowadzić do wad wymowy.