Wczesne wspomaganie

KONSULTACJE DLA RODZICÓW –  informacja pod numerem telefonu 609 028 393

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Nasz Świat” w Trzebnicy

oraz

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Nasz Świat” nr 2 we Wrocławiu

prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:

  • urodzonych przedwcześnie (wcześniaków)
  • z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu, wzroku
  • ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
  • z problemami około urodzeniowymi
  • z problemami zachowania
  • z nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
  • z autyzmem
  • z zespołami genetycznymi

Na zajęcia zapisywane są dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dokumenty do pobrania w Poradni.

Każde dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju jest prowadzone według Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w obszarze sfery najbliższego rozwoju, opracowanego przez zespół specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda.

 

Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykorzystujemy standaryzowane metody diagnostyczne oraz metody:

Metoda M. Montessori

Integracji sensorycznej

Metoda pedagogiki zabawy

Metoda W. Sheroborne

Metoda Dobrego Startu

Metoda wczesnego nauczania matematyki „Świat liczb Willego”

Kinezjologia edukacyjna – metoda skutecznego rozwoju i uczenia się

Niedyrektywna Terapia Zabawowa

Zabawy paluszkowe

Dziecięce masażyki

Zabawy FundaMentalne

Logorytmika

Metody dramowe

Terapia ręki

Elementy terapii wzroku

Sensoplastyki

 

 

Procedura objęcia dziecka i rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 

  1. Rodzic składa wniosek o objęcie dziecka WWRD. Do wniosku dołącza się opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  2. Zespół WWRD opracowuje program dla dziecka objętego WWRD oraz ustala, w porozumieniu z rodzicem, terminarz zajęć.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres

biuro@naszswiat.org

lub telefonicznie

730 415 710