Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego:

Obowiązek informacyjny (RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej „Nasz Świat” z siedzibą przy ul. Żelaznej 44/4 53-428 Wrocław.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć terapeutycznych, diagnostycznych i innych, także związanych z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.
  3. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub po ustaniu celów przetwarzania, maksymalnie przez okres 10 lat.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.