ESK 2016

„Nuty w przestrzeni” – projekt edukacyjny realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w priorytecie muzyka.

Muzyka pełni nieocenioną rolę w rozwoju każdego człowieka, wpływa na rozwój poznawczy, kształcenie zmysłów, intelektu, rozwijanie wyobraźni i aktywności. Muzyka przyczynia się do osłabiania wykluczeń społecznych, gdyż pozwala realizować marzenia, pozwala zmienić charakter i postępowanie człowieka. Umożliwia też odwrócenie uwagi skoncentrowanej na swoim „ja” w kierunku drugiego człowieka. Finalnie, muzyka uczy współpracy – harmonia dźwięków przekłada się w tym przypadku na harmonię współdziałania. Tworzenie muzyki jest zazwyczaj procesem zbiorowym – wymaga wykształcenia podstawnych umiejętności współpracy. Odbiór muzyki, również posiada kontekst społeczny: nawiązuje się więź pomiędzy twórcą a odbiorcą, pomiędzy współsłuchaczami.

Założeniem projektu jest rozwój kompetencji społecznych poprzez oddziaływania muzyczne w odniesieniu do dzieci i młodzież niepełnosprawnej intelektualnie z wrocławskich i podwrocławskich szkół specjalnych. Realizacja proponowanego przedsięwzięcia odbywać się ma na terenie szkół w godzinach trwania zajęć lekcyjnych. Proponowane działania to począwszy od stycznia 2016r. stałe comiesięczne krótkie formy o charakterze edukacyjnym, umożliwiające odbiór poprzez aktywną obserwację oraz współdziałanie. W realizację zaangażowane są osoby od lat związane z edukacją specjalną oraz muzyczną.

Ośrodki biorące udział w działaniach w ramach projektu:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 we Wrocławiu ul. Wejherowska 28
  2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 im Józefy Joteyko we Wrocławiu
  3. Kamienna 99/101
  4. Przedszkole Integracyjne Nr 125 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu ul. Ścinawska 10
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Sybiraków w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 8
  6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich ul. Drzymały 13

 

 

PROGRAM/WYKONAWCY

Realizacja założenia dokonywać się będzie w oparciu o:

  1. Warsztaty/mini koncerty

Propozycja warsztatów, to zajęcia o tematyce ludowej oraz muzyka klasyczna.

  • Z przytupem po regionach Polski”
  • „Klasyka z uśmiechem”
  1. Skrzypcowe pokazy

Mini koncerty dzieci ze Szkoły Suzuki „Muzyczny zakątek” z Oleśnicy.

 

22, 25. 01. 2016r. Mini koncerty skrzypcowe

22 i 25 stycznia 2016 odbyły się mini koncert skrzypcowe połączone w warsztatami, które przeprowadziła pani Anna Mulowska-Plaskota wraz z uczniami szkoły suzuki Muzyczny Zakątek z Oleśnicy. W związku z czasem w którym realizowane były warsztaty edukacyjne, w dużej mierze wykorzystana została muzyka świąteczna, bliska i znana uczniom i na takich przykładach omawiany był temat spotkania. Podczas warsztatów przystępnym dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci językiem, mówiono o artykulacji w muzyce, nastrojach w muzyce, zapoznano z budową skrzypiec, smyczka, sposobami grania na tym instrumencie. Młodzi skrzypkowie akompaniowali słuchaczom podczas śpiewania utworów świątecznych, prezentowali także swoje umiejętności grając solo (N. Paganini – Temat
z „Tańca Czarownic”)
oraz w grupie. Słuchacze aktywnie i żywiołowo włączali się przebieg warsztatów, które dostarczyły nowej wiedzy, poszerzyły horyzonty dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną. Równocześnie występujący pełnosprawni uczniowie, mieli możliwość poznania umiejętności rówieśników z niepełnosprawnością, co obopólnie wpływa na poszerzenie horyzontów.

24, 26.02.2016r. Klasyka z uśmiechem – instrumenty dęte

24 i 26 lutego odbyły się koncerty/warsztaty edukacyjne z cyklu Klasyka z uśmiechem, poświęcone muzyce wykonywanej przez instrumenty dęte blaszane. Warsztaty prowadziła pani Dobromiła Ogińska-Broniszewska, muzycy występujący to: Marta Sowińska, Tomasz Mocała, Jan Szymajda, Wojciech Lizurej, Piotr Hałaj, akompaniatorem była pani Anna Ogińska. Podczas warsztatów zapoznano uczniów z życiem i twórczością Ludwika van Beethowena. Prowadzące, wraz z „dęciakami” porwali młodzież i nauczycieli do wspólnego muzykowania tworząc w ten sposób wspólne dzieło muzyczne. Mówiono także o roli dyrygenta w zespole muzycznym, co zostało przedstawione uczniom w zabawowy sposób,
w rolę dyrygenta wchodzili także uczniowie. Przy okazji koncertu uczniowie mieli okazję zapoznać się z życiem i twórczością jednego z największych kompozytorów, którym był  Ludwig van Beethoven, twórca słynnej Ody do radości, obecnie hymnu Unii Europejskiej. Koncert był emocjonujący, kto by pomyślał, że instrumenty dęte mogą mieć tak niezliczoną ilość możliwości dźwiękowych i dźwiękonaśladowczych, które mogą wprowadzić słuchacza zarówno w nastrój liryczny, jak i porwać do tańca do białego rana.

 

30.03.2016r. Z przytupem po regionach Polski – region krakowski

30 marca i 1 kwietnia odbyły się warsztaty poświęcone polskiej muzyce ludowej oraz folklorowi z regionu krakowskiego. Warsztaty prowadziła pani Dobromiła Ogińska-Broniszewska, akompaniatorem była pani Anna Ogińska. Tańczyli i śpiewali pani Magdalena Zagórska i pan Piotr Sokołowski, członkowie Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jedliniok” w pięknych, regionalnych strojach, które nieodpłatnie wypożyczono na potrzeby projektu. Dodatkowo na flecie prostym i flecie poprzecznym grał pan Piotr Sokołowski, na skrzypcach pani Dobromiła Ogińska – Broniszewska, na akordeonie pan Tadeusz Myśliński, który nieodpłatnie brał udział w realizacji warsztatów. Podczas warsztatów dzieci poznały podstawowe kroki tańca ludowego krakowiaka, by później wspólnie z tancerzami
i prowadzącymi wykonać poznany taniec. Wspólnie śpiewano piosenki ludowe w rytmie krakowiaka przy akompaniamencie fortepianu, skrzypiec, akordeonu, można było także wsłuchać się w śpiew ptaków, który ilustrował flet prosty i poprzeczny, co było tłem do zapoznania słuchaczy z rodowodem tego narodowego tańca. Podczas warsztatów większość uczniów, a także nauczycieli miała na głowach krakowskie wianki lub rogatywki, przygotowane specjalnie na okazję warsztatów, by jeszcze pełniej wgłębić się w tematykę oraz by wraz z prowadzącymi stworzyć wspólny zespół muzyczny.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego