Logopedia

Dr n. hum. Magdalena Bańka-Kowalczyk

Jestem logopedą ogólnym, terapeutą miofunkcjonalnym oraz filologiem polskim. Obecnie studiuję neurologopedię na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, kursach logopedycznych, studiowaniu literatury tematycznej  raz dzięki praktyce.

Lista najważniejszych szkoleń:

– Cykl 10 szkoleń z metody krakowskiej (prowadzący: z Centrum metody krakowskiej, m.in. twórczyni metody prof. Jagoda Cieszyńska, prof. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy-Mączka).

– Migopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie (prowadząca: Aleksandra Rosińska).

– Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii (prowadzące: Aleksandra Kaczyńska i Ewa Wojewoda).

– Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne (prowadząca: Klara Francuz-Matwiejczyk).

– MNRI Terapia Neurotaktylna (prowadząca: Bernadetta Lis).

– Wprowadzenie do neurosensomotorycznych technik pracy z ciałem i masażu ustno-twarzowego oraz  praktyczne umiejętności manualne usprawniające zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego  prowadząca dr Anna Regner).

– Kinesiotaping logopedyczny (prowadząca: Anna Jaźwińska-Chren).

– Miofunkcjonalna terapia obwodowa 0-3 r.ż. (prowadząca: dr Marta Wawrzynów).

Swoje doświadczenie zdobywałam w centrum rehabilitacyjnym, gdzie zajmuję się osobami z problemami zaburzeń komunikacji i mowy (w tym afazja, spektrum autyzmu, MPD, zespoły genetyczne, osoby po wypadkach komunikacyjnych) oraz w prywatnym gabinecie logopedycznym, w którym pracuję z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, oraz trudnościami w koncentracji, czytaniu, pisaniu, dysleksją.

Prowadzę również zajęcia profilaktyczne (logopedyczne), ogólnorozwojowe i kreatywne dla najmłodszych.

Na terapię logopedyczną zapraszam

– Niemowlęta i małe dzieci w wieku do 18 msc. ż.;

– Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;

– Dorosłych z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego i przed leczeniem ortodontycznym (terapia miofunkcjonalna).

Oferuję:

– diagnozę logopedyczną,

– terapię zaburzeń wad wymowy,

– terapię miofunkcjonalną (praca nad nieprawidłowościami w zakresie oddychania, połykania, pozycji spoczynkowej oraz funkcji języka, warg i żuchwy

– wypracowanie odpowiedniej bazy motorycznej dla rozwoju mowy, prawidłowego kształtowania się  łuków zębowych i dróg oddechowych).

– elektrostymulację,

– kinesiotaping logopedyczny,

– masaż logopedyczny,

– trapię metodą krakowską (w tym naukę czytania metodą sylabowa),

– terapię neurotaktylną.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Język jest moją pasją – zarówno studia, jak i doktorat z  zakresu językoznawstwa, pozwoliły zgłębić wiedzę w tym kierunku. Fascynuje mnie aromaterapia i jej holistyczny wpływa na człowieka. W wolnych chwilach czytam i tańczę – jestem instruktorem choreoterapii.

Dane kontaktowe:

– tel. 506 011 953

– e-mail: kowalczyk.magda.barbara@gmail.com

Czas trwania zajęć:

– 30-45 minut – terapia logopedyczna – czas dobierany indywidualnie do wieku i możliwości danego dziecka,

– 45-60 minut – diagnoza, konsultacja.

Cena:

– konsultacja logopedyczna – 150 zł

– pierwsze spotkanie (diagnoza) – 150 zł

– diagnoza pisemna (opinia) – 90 zł

– terapia logopedyczna (45 minut) – 130 zł

– terapia logopedyczna (30 minut) – 80 zł

– terapia neurotaktylna (45 minut) – 130 zł