Cennik

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka, profil sensoryczny dziecka, PEP-r, KORP, Test Dojrzałości Umysłowej Columbia, Test matryc Ravena, diagnoza dojrzałości szkolnej,  diagnoza specyficznych trudności szkolnych (dysleksja), inne.450 zł
WYDANIE OPINII PO BADANIU200 zł
TERAPIA RĘKI
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
100zł
100 zł
100 zł
OCENA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ450 zł
TERAPIA DYSLEKSJI, DYSKALKULII120 zł/zajęcia
TERAPIA LOGOPEDYCZNA DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKADIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
90 zł/zajęcia 30 min 120 zł/zajęcia

250 zł
DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WYDANIE OPINII PO BADANIU TERAPIA SI400 zł
100 zł 120 zł / 45 min