Współpraca

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:
→ szkolenia dla kadr pedagogicznych oraz rodziców,
→ wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) z opiniami i orzeczeniami wraz z zapewnieniem wsparcia terapeutycznego: realizacja zaleceń z opinii i orzeczeń na terenie placówki przedszkolnej lub w naszej poradni z zakresu terapii integracji sensorycznej, terapii logopedycznej i inne.

Proponujemy aktywności, które będą znakomitym dopełnieniem Państwa programu wychowawczego i dydaktycznego. Oferujemy zajęcia grupowe oraz indywidualne, a także szkolenia dla nauczycieli, specjalistów, rodziców.

Wycena każdej oferty jest dokonywana indywidualnie w zależności od rodzaju i formy wsparcia: szkolenia, terapii lub zajęć. W celu oszacowania kosztów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 609 028 393 lub przez kontakt mailowy biuro@naszswiat.org